10684344_744615048937571_746180882_nezimba15562175519400

10413824_257681157756546_812774638_n

artworks-000081488833-j0wjxq-t500x500

https://soundcloud.com/3lll/holographic-pillar-free-dl

https://soundcloud.com/3lll/sets/hall-of-primes-ep-coming-soon

۩Holographic Pillar ᶰᵒˑ¹۩

artworks-000080244274-owbbon-t500x500

https://soundcloud.com/3lll/holographic-pillar

≋ECHO CANNON≋

artworks-000079386131-i2wdpp-t500x500

https://soundcloud.com/3lll/echo-cannon-lll-for-sthwst-v

逃げろ ☞ ≋̮̑Ȓ̮̮̑Ȗ̮̮̑N̮̮̑̑ ̮̮̑̑Ȃ̮̮̑W̮̮̑̑Ȃ̮̮̑Y̮̑≋ ☞ as fast as you can

artworks-000076875578-bzy0ju-t500x500

 https://soundcloud.com/3lll/run-away-as-fast-as-you-can-free-dl

artworks-000072641032-3u669g-t500x500

https://soundcloud.com/3lll/l-f-r-e-e-d-o-w-n-l-o-a-d

fuccc-ssseawerld

https://soundcloud.com/3lll/p-s-s-s-n-free-dl

# N E O B O i Z #


54b7bbd4acea11e39963120fa72a09c2_8


3LLL – 999K (Nippon Ichi)
✧⃛(ཽ๑ඕัළඕั๑)✧⃛
ıɥɔı uoddıu

https://soundcloud.com/3lll/uodd-u-f-r-e-e-d-o-w-n-l-o-a-d

A . Y . A . O . T . S .

Free EP courtesy of J N K H S E 

http://junkhouse.bandcamp.com/album/are-you-aware-of-the-skies

3 L L L – Are You Aware of the Skies

M E T A L

 Free EP courtesy of J N K H S E 

http://junkhouse.bandcamp.com/album/m-e-t-a-l

3 L L L – M E T A L

R.T.Y.C